Håndtering af mangfoldighed og brugerinddragelse

Godsbanen er et samlingssted for kulturel produktion, hvor der dannes en fælles platform for kunst, dans, kultur og kreativitet for en meget forskelligartet gruppe af mennesker. Vi blev bedt om at udarbejde en visuel identitet og et website, der kunne afspejle denne alsidighed.


En fleksibel identitet
Godsbanen er en gammel fragt-jernbane placeret i hjertet af Aarhus, der nu er omdannet til Aarhus’ kulturelle område. Jernbaneskinnerne er stadig en del af atmosfæren omkring Godsbanen. Skinnerne er et symbol på Godsbanen og danner et samlingspunkt for kreative mennesker i én samlet metropol.

Ud over at støtte op omkring Godsbanens kerneværdier, skulle identiteten være fleksibel. Den skulle være brugbar for alle Godsbanens mange interessenter, der er til stede her. Derudover skulle de enkelte interessenter have mulighed for at tilpasse delelementer af identiteten, så den matchede deres eget brug af dem.

Med alt dette i tankerne skabte vi en identitet, der bruger linjer til at symbolisere jernbaneskinnerne, både som typografi og symboler. Samtidig var det tanken at bringe Godsbanens atmosfære ind i identiteten ved at bruge et konkret materiale som et femte element.

Den digitale oplevelse

Den digitale oplevelse
Vi udviklede også en digital platform, der fokuserede på at gøre det nemmere for brugerne at finde information omkring, hvilke aktiviteter, der finder sted på Godsbanen.

Hver interessent på Godsbanen fik også deres egen underside på platformen og brugerne kan nemt finde information omkring de muligheder, som Godsbanen tilbyder. Godsbanens tilbud indkluderer workshops, udlejning af projekt- eller produktionsområder og meget mere.

Overlappende objekter
Normalt når vi arbejder med typografi på digitale platforme, så overlapper vi ikke tekst med andre elementer, fordi det nedsætter læsbarheden. Men på dette projekt gjorde vi det på overskrifterne og sidemenuen. Det var med til at give designet et urbant udtryk og skabe en skævhed, der matcher Godsbanens urbane identitet.

Kontakt

Decorate Shop

Webshop design og identitet

Læs mere