AI møder forandringsledelse

Et menneskeligt perspektiv

Fremtiden for at drive forretning er blevet mere uforudsigelig med den hurtige udbredelse af Generativ AI (Gen AI). Forretningsmodellers levetid falder – og det kræver forandrings- og innovationskraft ude i organisationerne at følge med udviklingen.

Kan Gen AI accelerere forandringsprocesser og innovere værdiskabelse hurtigt? Klart. Men det starter med mennesker, fordi menneskelig kapacitet er en forudsætning for forandring. 

BCG peger på, at op mod 70 % af al AI implementering fejler, fordi den overser den vigtigste faktor i en forandring: mennesker. AI handler altså fundamentalt om en kulturel transformation som peger på vigtigheden i, at de mennesker, for hvem, teknologien har en impact, også kan se et formål. 

Derfor arbejder vi med hybrid intelligens som et strategisk framework, når vi arbejder med teknologien. Det handler om at skabe en dynamisk cyklus, hvor AI letter tilegnelsen af ​​viden, mens organisatorisk kapacitet sikrer, at den viden effektivt integreres og anvendes og dermed skaber en mere lærende og innoverende organisation.

Det handler grundlæggende om forandringsledelse 

Den lærende og innoverende organisation kan vi træne igennem produkt- og forretningsudviklingsprojekter, som optimalt set skaber effekt, men under alle omstændigheder øget forandrings- og innovationskraft, som bidrager til at sikre langsigtet bæredygtighed og relevans for forretningen.

Det kræver selvfølgelig et større eller mindre forarbejde med data og infrastruktur.  Det kræver også en plan for, hvordan vi vil integrere den nye viden, der opstår i processen. Vigtigst af alt kræver det en forståelse for de unikke værdier og den kultur, virksomheden har, så AI-initiativerne er i tråd med det formål, medarbejderne spejler sig i, for at skabe langvarig succes. 

Det er ikke nok at tænke, tale og beslutte – du skal gøre noget, for at skabe forandring. 

På Gejst opfordrer vi altid organisationer  til at investere i leg og læring. Når vi laver AI projekter er det således vigtigt, dels af de projekter skaber effekt, men ligeså vigtigt at de er human-centered, og sker tæt på de medarbejdere der skal skabe den reelle forandring. 

Det skaber handlekraft og nysgerrighed, og hand-on erfaring kan give kontinuerlig læring for den enkelte og organisationen. Og dermed være fundamentet for at medarbejderne kan blive empowered med AI. 

Så hvorfor er mennesker vigtige i AI-ligningen? Fordi en succesfuld integration af AI i forretningen starter med oplevelsen af, at AI tjener et formål, man kan spejle sig i. Og det skaber villighed til forandring. 


Ræk endelig ud, hvis du er nysgerrig på vores metode.

Kontakt