Aarhus Universitet / Digital Katalysator

Hvordan rustes danske SMV-bestyrelser til at kunne udnytte digitale potentialer?
Leverancer
Strategy sprints

Hvordan kan bestyrelser i små og mellemstore danske virksomheder øge deres konkurrenceevne ved at implementere digitale teknologier?

 

Digital Katalysator er et samarbejde mellem Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus Universitet, DTU Business, Væksthus Midtjylland og Gejst Studio. Projektet er støttet af Industriens Fond med en bevilling på 6,7 millioner DKK. Vi hos Gejst Studio har bidraget med vores erfaring, strategi og eksekvering af digital innovation og forretningsudvikling for programdeltagere.

 

Procesoverblik
Digitale ledelsesværktøjer

I projektet er 45 virksomheder udvalgt til tre forskellige typer kurser, hvor hvert kursus er designet til at styrke bestyrelsens digitale kompetencer. Resultatet af Digital Katalysator er forskningsbaserede, open-source værktøjer, der forbedrer de danske SMV-bestyrelsers evne til at udvikle og forankre en strategi for digitale initiativer og innovation.

Ambitionen med projektet er at skabe økonomisk vækst – både på kort- og på lang sigt – ved at give SMV-bestyrelser viden og redskaber til at arbejde strategisk med udnyttelsen af digital teknologi i deres forretningsmodeller.

CALL ME MAYBE
Next UP DOL SENSORS