Gentænk NU!

Hvordan hjælper vi danske SMV’er med både at optimere og innovere i et tid præget af store forandringer som grøn omstilling, digitalisering og pandemier?
Leverancer
90 design sprints Design Sprint Innovation process Insights Preto- and prototypes Project design Project execution and iteration

“Gentænk NU!” er et forskningsprojekt udviklet i samarbejde med Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS, som et resultat af Danmarks nedlukning i marts 2020 under COVID-19-pandemien. Projektet er finansieret af Industriens Fond. I projektet bliver danske SMV’er vejledt gennem virtuelt faciliterede design sprints og kommer ud på den anden side med en mere vækstorienteret og robust forretning.

Procesoverblik
Data

42
virksomheder gennemførte processen
90
virtuelle design sprints gennemført
61
Net promoter score
Progress

Diskussionerne gennem hele projektet har hjulpet med at fremme bedre samarbejde. Vi har lært at visualisere og dele idéer på tværs af teams

Deltager
Virksomhed nr. 2
Project results

“Gentænk NU!” har forbedret konkurrenceevnen for SMV’er. Resultaterne demonstrerer den effekten af Gentænk NU-metoden. Ved at bruge enkle og visuelle værktøjer i et 40-timers forløb kan SMV’er identificere, validere og prioritere optimerings- og innovationsinitiativer, der skaber værdi for deres virksomheder.

I projektets første fase blev i alt 42 virksomheder faciliteret gennem design sprint-processer fokuseret på optimerings- og innovationsinitiativer. Efterfølgende modtog de hjælp til test, implementering og eksekvering, og som et sidste skridt havde de mulighed for at konsultere med eksperter.

I anden fase blev 90 virksomheder introduceret til de værktøjer og metoder, der blev udviklet i første fase. Anden fase gav virksomhederne mulighed for at arbejde med deres egne forretningscases og samarbejde med andre deltagere og eksperter i feltet for at adressere specifikke udfordringer og potentialer.

Metoderne anvendt i Gentænk NU! hjælper med at tackle interne udfordringer og har vist sig at gøre SMV’er mere robuste i et konstant ændrende erhvervsmiljø.

Progress
Samarbejdspartnere
Dystopian Creatives
3D og Motion
Velkendt
Video
CALL ME MAYBE
NEXT UP DIGITAL CATALYST